Продукти за баня

Рекламация на продукт

Отказ от договор. Рекламация. Възстановяване на сума в www. PRO-bazar.com


 

1. Отказ от договор в www. PRO-bazar.com


 

Съгласно член 55 алинея 1 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор за поръчка на стока в срок от 7 дена след получаването на стоката, без обяснение и без посочване на причина, и без да дължи никакво обезщетение или неустойка. Това право се реализира само при спазване на ВСЯКО от следващите условия:

 

А. В рамките на 7-дневния срок след получаване на стоката, Потребителят трябва да уведоми ПИСМЕНО www.PRO-bazar.com за отказа си от стоката по един от следните начини:

 

- на e-mail адрес shop@ PRO-bazar.com

 

- по факс (+359 2) 981 21 84

 

Б. Отказът трябва да съдържа следната информация:

 

- Потребителят трябва да потвърди, че ще върне стоката, без да е разпечатвана първоначалната й опаковка, без нарушаване на защитните стикери на опаковката, без да е нарушен търговския вид на стоката и без да е ползвана, на адреса на фирма „Проксима БГ”ЕООД, София 1000, ул. Позитано 30, лично или с куриер, за своя сметка.

 

- Потребителят трябва да посочи банкова си сметка (име на банка, банков код, IBAN, име на Потребителя-собственик на банковата сметка, което да съвпада с това от регистрацията на уеб сайта), на която да бъде възстановена заплатената за стоката сума, след приспадане на разхода първоначалната доставка (транспортния разход до адреса на Потребителя).

 

- Когато стоката е била заплатена с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката. (Забележка: в момента услугата Заплащане с банкова карта не е активна на сайта www.PRO-bazar.com)

 

В. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката на „Проксима БГ”ЕООД, рискът от случайното погиване или повреждане на стоката се носи изцяло от Потребителя.

 

След получаване на стоката и при спазване на всички посочени по-горе условия (А, Б и В), фирма „Проксима БГ”ЕООД се задължава в срок от 5 дена след обратното получаване на стоката, да възстанови на Потребителя заплатената от него цена на стоката по посочената по-горе банкова сметка. Разходът за първоначалната доставка на стоката (транспортния разход до адреса на Потребителя) не се възстановява.

 

1-а. Правото на Потребителя за отказ от договор НЕ СЕ ПРИЛАГА в следните случаи, регламентирани от Закона за защита на потребителите:

- За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;

 

- За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

 

- За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

 

- За доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

 

- За доставка на вестници, списания и други периодични издания.

 

2. Преглед на стока. Рекламация на стока в www.PRO-bazar.com

 

В момента на получаване на заявената от него стока, Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и да информира лицето /куриера, извърщващ доставка, за наличие на която и да е от следните нередности:

 

А. Ако стоката не съответства на заявената за покупка от потребителя.

 

Б. Ако липсват части, елементи или аксесоари от стоката или комплекта,.

 

В. Ако липсва който и да е от изискваните документи съгласно българското законодателство.

 

Г. Ако констатира явни недостатъци на стоката.

 

Д. Ако тя или нейната опаковка е била повредена при транспортирането.

 

Във всеки от тези случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави констативен протокол залипсващо / повредено съдържание на пратката.

 

Прегледът за съответствие на стоката на предварително заявената, за наличието на всички включени в комплекта части, елементи и аксесоари, за явни недостатъци, както и за евентуални повреди при транспортирането се извършва от Потребителя в момента на получаването, в присъствие на куриера.

 

Всички забележки се съобщават незабавно на куриера, извъшващ доставката за отразяване в констативен протокол. Всякакви претенции впоследствие за нередностите по точка 2 , подточки А, Б, В и Г няма да бъдат приемани и ще се смята, че стоката е приета и одобрена.

 

Рекламации на стоки, закупени от онлайн магазина на www.PRO-bazar.com се извършват съгласно правилата на Закона за защита на потребителите и в съответствие на сроковете и условията на търговските гаранции на закупените стоки.

 

Рекламациите за щети и повреди, причинени от фирмата-куриер или пощенски оператор, се извършват съгласно Общите правила на фирмата-куриер или пощенски оператор, публикувани на нейния сайт, в предвидените случаи, срокове и други условия. При поискване www.pro-bazar.com ще предоставя копие от Общите условия на фирмите-куриери или пощенски оператори.

 

Оплаквания могат да бъдат изпращани на пощенския адрес на фирма „Проксима БГ” ЕООД, София 1000, ул. Позитано 30, или на e-mail адрес: shop@pro-bazar.com, или по факс (+359 2) 981 21 84.

 

Продукт на седмицата

 

Сайтът временно не работи.

 За неопределено време сайтът не осъществява търговска дейност.

Всичко за магнитните бури

                 

 Facebook стрийм - вижте тук